Keskkond

Graanulite tootmise protsessis pööratakse suurt tähelepanu energiasäästlikkusele ja madalatele emissioonidele. Tootmisprotsessis kasutatakse peamiselt taastuvaid energiaallikaid.

AS Graanul Invest järgib tunnustatud sertifitseerimissüsteemide poolt välja töötatud tarneahela nõudeid, mille alusel on võimalik jälgida puidu päritolu tagasi kuni seritfitseeritud metsani. Olles liitunud sertifitseeritud puidutööstuste kogukonnaga, toetatakse metsamajandamist, mis säilitab väärtuslikku metsaelustikku ja kindlustab ohutud, tervislikud ja õiglased töötingimused metsades töötavatele inimestele. Läbi puidu sertifitseerimise välistatakse kontrollimata materjali, mis pärineb keskkonna ja sotsiaalses mõttes kõige kahjulikematest allikatest.

Jätkusuutliku väärtusahela tunnustuseks on AS'ile Graanul Invest väljastatud säästliku metsamajandamise, jätkusuutliku tarneahela, kvaliteetse toodangu ja toimiva juhtimissüsteemi sertifikaadid (vt. „Sertifikaadid“). Sõltumatute osapoolte kontrolltegevused aitavad kindlustada parima teenuse ettevõtte praegustele kui ka tulevastele klietidele ja koostööpartneritele.

AS'i Graanul Invest peamiseks eesmärgiks on olla maailma kõige usaldusväärsem pelletitootja.